Co2Bitcoin (Co2B) – Innovators kondigen de lancering aan van een nieuwe cryptomunt om de opwarming van de aarde te bestrijden-

Een gedecentraliseerde groep innovatoren en visionairs, gericht op het verzachten van de oorzaken en mogelijk cataclysmische gevolgen van klimaatverandering, heeft een nieuwe cryptocurrency geïntroduceerd die bekend staat als Co2Bitcoin.   De nieuwe valuta die vanaf 28 januari 2021 voor het publiek beschikbaar zal zijn, is gericht op het helpen van landen bij het financieren van